பதிவர் அறிமுகம் Thangavelu C

Thangavelu C
24 Subha Akila Nagar
AIRPORT
Tiruchirapalli
India
620007.
Seyalmantram

Phone Number:

919442071436

ORCID Organization
https://orcid.org/0000-0003-0888-5440

அடையாள எண் :
0000-0003-0888-5440

எமது இணையத்தளம் மற்றும் சமூகத்தொடர்பு
(Websites & Social Links)

செயல் மன்றம்/Seyalmantram
Country : India

Keywords:

Acrostic Words / Pattern கரந்துறை

Biography
Words Formation in Tamil and English Languages.

Work in :
http://www.facebook.com/seyalmantram/

செயல் மன்றம் முகநூல் பதிவுகள்

http://www.twitter.com/@ctv1957

http://YouTube.com/Thangavelu-Chinnasamy

Retired Senior Section Officer, Southern Railway
In Indian Railway:

TRICHY, Tamil Nadu,

கரந்துறை குறித்தே
மூன்று நூல்கள் முகநூல் பதிவை நூலாக்கி உள்ளேன்.
(விற்பனைக்கு அல்ல)

இந்திய தேசிய நூலகம், சிங்கப்பூர் பொது நூலகத்தில் பார்க்கலாம்.

2015-05-01 அன்று முதல்
தங்கவேலு சின்னசாமி
என முகநூலில் பதிந்து வருகிறேன்.

|பதிவர் / Blogger

(Seyalmantram செயல் மன்றம்)

Employment

Thangavelu Chinnasamy
Education and qualifications

Madurai Kamaraj University: Madurai,
Tamil Nadu, INDIA

Master of Commerce (M.Com)

எமது ஆய்வுப் பதிவுகள்:

பெயர்:
Thangavelu Chinnasamy

தங்கவேலு சின்னசாமி

செம்மொழி நாள் பன்னாட்டு மாநாடு 2021- சென்னை

ஆய்வு கட்டுரை:

செம்மொழி நாள் பன்னாட்டு மாநாடு 2021

“அண்ணாவின் சொல்லாக்கம்”

என்ற தலைப்பில்

‘பேரறிஞர் அண்ணாவின் அருந்தமிழும் அரசியல் ஆளுமையும்’

ISBN: 978-81-909877-7-6

காரைக்குடி கம்பன் கழகம் 2021 உலகத் தமிழ் ஆய்வு கருத்தரங்கு தலைப்பு:

“கம்பனின் புதிய பரிமாணங்கள்”

கட்டுரை தலைப்பு:

‘ கம்பனில் கணக்கியல் அறிவு ‘

கபிலன் பதிப்பகம், புதுச்சேரி

2021-03-27
ISBN : 978 89384 428 402


உலகத் திருக்குறள் மூன்றாவது மாநாடு 2021

‘ வாழும் வள்ளுவம் ‘
என்ற தலைப்பில்

ஆய்வு கட்டுரை:

“திருக்குறளில் கணினி எணினி”

ISBN 97881 909877-6-9

2021-02-28

‘நாட்டுப்புற வாழ்வியலும் பண்பாடும்’
என்ற

பன்னாட்டு நாட்டுப்புறவியல் மாநாடு 2021

தலைப்பு:

‘ நிதியமை கிராமமே ‘

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர்
2021-02-12 |

ISBN : 97893 82387 176

‘ தமிழ் இலக்கியங்களில் பண்பாட்டுக் கூறுகள் ‘

Cultural Elements in Tamil Literature
2021-01-04


தமிழ் இலக்கியங்களில் சமூகம்
தமிழ் இலக்கியங்களில் சமூகம்
2020-11-24


செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம்

அகராதி ஆய்வு மலர் 2020
www.sorkuvai.com
திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2052
பிலவ கார்த்திகை மார்கழி

கட்டுரையின் தலைப்பு:

கணினி எணினி சொல்லாக்கம் அறிவோம். ப.எண்.(142-145)


உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
தரமணி, சென்னை
உலகத் தமிழ் மாநாடு

“கணம் இனி -கணினி; எண்ணில் எணினி ” –
என்ற தலைப்பில்

“உலகமயச்சுழலில் கற்றல் கற்பித்தலும்
சொல்லாக்கச் சிக்கல்களும்”
உலகத் தமிழ் மாநாடு கருத்தரங்கு
2020-01-10 அன்று நடந்த
ஆய்வு கட்டுரை நூல்
பதிவு எண்:

ISBN: 97893 88972 444

Farming in Sangam Literature Period with
‘ Karanthurai/கரந்துறை ‘
என்ற தலைப்பில்

ஆய்வு நூல்:

‘சங்க இலக்கியங்களில் தொழில் நுட்பக் கூறுகள் ‘

2019-02-15 |

Shanlax International Journal of Studies
ISSN: 2454-3993(UGC Approval Number: 40729)


‘தமிழ் காப்பியங்களில் வாழ்வியல் நோக்கு’ போக்கை மலரச்செய்யுமா?
என்ற தலைப்பில்

‘தமிழ் காப்பியங்களில் வாழ்வியல் நோக்கு’

2019-01-07 |
தமிழ்த்துறை
துவாரத்தில் கோவர்தன்தாஸ் வைணவக் கல்லூரி
conference-paper
ISBN : 978-93-87882-50-8


Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA