20.13 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு – உயிரின அழிவு வரையறை -உயிரின் செல்களின் பயணம் ஆகும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: