திருக்குறளும் கணக்கியலும் :
பெறும் தகுதி யுடையோரை பற்று வை !
நற்செயல் புரிவோரை வரவு வை !! –
How Thirukural and Accounting with Existing Rules ?

Listen to the most recent episode of my podcast: 3. திருக்குறளும் கணக்கியலும் : பெறும் தகுதி யுடையோரை பற்று வை ! நற்செயல் புரிவோரை வரவு வை !! – https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/3————————e1kb3j4

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA