கலாமின் கதை

” கலாமின் கதை “

‘க-கற்றல்நிலை தை-தைத்தல் ‘

கல்விக்கு அப்பாற் பட்டது அறிவு.


“என்னால் என்ன முடியும்?”

“கலாமின் கதை ” எனும் தலைப்பில் காதொலி மூலம் பகிர்தல் –


அப்துல் கலாம் அவர்களின் வாழ்நாள் இறுதி உதவியாளர், பதிவு கருத்து.


திரு.சன் பால் சிங் அவர்கள்,

கலாம் உதவியாளராக இருந்த,
தன் வாழ்க்கை பாடத்தினை கற்றுக் கொள்ளும் விதமாக தன் ஆர்வத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA