எதுகை 10 ஐ எனும் ஓரெழுத்து அகராதி – இளி எனும் தமிழிசைப் பண் ஐ எழுத்தில் ,நரம்பில் ஐக்கியமாகி, பண், பண்பாடாகத் திகழ்கிறது.

https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/10——-e1sm1oi

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA