திருக்குறள் பதிவு உரை 1 -1330 வரை – செயல் மன்றம் பதிவுத் தொகுப்பு உரை
1330 திருக்குறள் ஊடல் உவகை.

https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/1–1330————————————1-e1nglru

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA