சுழலாளாதாரம் (ECOLONOMY) என்ற சொல்லுடன் இணைப்பது பற்றிய கூடுதல் முயற்சிகள்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: