எதுகை 10 ஐ ஓரெழுத்து
ஐவகை ஐவரி ஐயவி
ஐம்புலனை யாவிலும்
ஐக்கியப்படுத்தி நாடுபவற்றை இணைக்கும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: