883. திருக்குறள் உட்பகை அஞ்சி தன்னை காக்க, மண்கலம் கருவி அறுப்பது போல் பகை முடிவில் அழித்து விடும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: