350 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிலை பசும்நுண்ணுயிரி உயிரக கரு பல உயிரணுக் கருவாக மாறும் நிலை.

Listen to the most recent episode of my podcast: 350 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு     நிலை    பசும்நுண்ணுயிரி உயிரக கரு  பல உயிரணுக் கருவாக மாறும் நிலை. https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/350-e1g1brj

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA