வசி வ-வளமான சி-சிந்தனையுடன் சுவாசி   சு – சுற்றத்தாரும் வா – வாழ  சி – சிறப்புறச் செய்வோம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: