மன், மண் தமிழ் ஓலி Man என்ற ஆங்கிலச் சொல் ஆகும் உணவுக் கழிவினை தவிர்ப்போம்

Listen to the most recent episode of my podcast: மன், மண் தமிழ் ஓலி Man என்ற ஆங்கிலச் சொல் ஆகும் உணவுக் கழிவினை தவிர்ப்போம் https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/Man-e11k3hf

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA