பகையெனும் பண்பற்ற செயலை ஒருவன் நகையாடலிலும் விரும்புவது நல்லதல்ல.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: