காலை புத்தம் புது காலை பூக்கள் பூக்கள் தருணம்

காலை கருத்துரு செயலாகும்

காலை புத்தம் புது காலை

காலை பூக்கள் பூக்கும் தருணம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: