கழி, கறி எவ்வாறு இணைந்து பல அதன் தொடர் சொற்களாகிறது

கழி, கறி என்ற சொற்களின் பல பொருள்களில் பயன்பாட்டின் பதிவில் அறிவோம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: