கரு செல்களாகி உடலினுள் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே 340 முறை பயணம்

கரு செல்களாகி உடலினுள் – பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் உள்ள தூரத்தை கிட்டத்தட்ட 340 முறை பயணிக்கிறது..

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: