அகமே என்பது அனைத்தும் கடந்து மேன்மையடைவதாகும். அகமே புறம் என்போம்.

Listen to the most recent episode of my podcast: அகமே என்பது அனைத்தும் கடந்து மேன்மையடைவதாகும். அகமே புறம் என்போம். https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/ep-e1ichrg

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA