ஒன்றிய ஒன்று ஒன்றாக பது எனும் துணையுடன் கூடி, தொண்டுக்கு ஒன்றி கோடி எனும் எண்ணத்தின் வகையாகும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: