இனிதே பேசும் அகத்து வஞ்சகரிடம்
அஞ்ச வேண்டும்.

https://www.facebook.com/groups/980029092048474/permalink/4112306805487338/?sfnsn=wiwspmo

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA