இது பொ ஆ மு வலை ஒளி

இது – இ-இயற்கையின் து-துணை என்போம்

பொ.ஆ.மு -பொ-பொது ஆ-ஆண்டு மு-முறை என்போம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: