இடு பொ.ஆ.மு ‘பொது ஆண்டு முறை ‘ வலை ஒளி

இடு -வலை ஒளி – பொ.ஆ.மு என்பதை ‘ பொது ஆயிரம் முறை’என்போம். – உலக அஞ்சல் தினம் – அக்டோபர் 9 என்ற ஆண்டு நிறுவப்பட்டது.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்