இசைத் தமிழ் 2 – குரல் ஒலியில் ஆளும்  பொருளும் நின்று பெருகும்.

Listen to the most recent episode of my podcast: இசைத் தமிழ் 2    –  குரல் ஒலியில் ஆளும்  பொருளும் நின்று பெருகும். https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/2——e1k6i3j

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: