ஆதி சத்தியம் மாத்திரமே காணொலி

ஆதி, ஆற்றலின் திறன் என்போம்.

காந்தி – சத்தியம் மாத்திரமே.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: