அனைவருக்கும் பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்களுடன கார் எனும் சத்தம் CAR, , போன்ற சொற்களை அறிவோம்

அனைவருக்கும் பொங்கல் தின வாழ்த்துகளும் – கார் எனும் சொல் பல மொழிகளில் Car போன்றும், பல மின்னோட்ட தமிழ் சொற்களை அறிவோம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: