சுற்றுச்சூழல் பொருளாதார, சுகாதார மனித திறன் இருப்பு வாழ்வியல் இணைப்பு.

Listen to the most recent episode of my podcast: சுற்றுச்சூழல் பொருளாதார, சுகாதார  மனித திறன் இருப்பு வாழ்வியல் இணைப்பு. https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/ep-e1lb6sc

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: