233 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதல் உயிரக காற்று புவியில் பெரும் அளவில் தோன்றியது எப்படி?

Listen to the most recent episode of my podcast: 233 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதல் உயிரக காற்று புவியில் பெரும் அளவில் தோன்றியது எப்படி? https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/233-e1i7sqq

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: