பூமியின் உருவாக்கம் 450 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பகல் இரவு தோன்றிய காலம் அறிவோம்.

Listen to the most recent episode of my podcast: பூமியின் உருவாக்கம் 450 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பகல் இரவு தோன்றிய காலம் அறிவோம். https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/450-e1d5f8t

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: