புவி சுழற்சி வேக வரலாறு – பேரண்டத்தின் வெடிப்பு ஒரு ஆண்டு கணிப்பின் காணொளி

Listen to the most recent episode of my podcast: புவி சுழற்சி வேக வரலாறு – பேரண்டத்தின் வெடிப்பு ஒரு ஆண்டு கணிப்பின் காணொளி https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/–e1khqop

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA