கால் எனும் தமிழ் சொல் ஆங்கிலத்தில் Call என்ற ஒலிக்கிறது.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: