உத்தமம் ICTCIT 2024 – UTSDALLAS – தமிழ் பன்னாட்டு கணித்தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப மாநாடு 2024

உத்தமம் ICTCIT 2024 UTSDALLAS.EDU USA –

தமிழ் பன்னாட்டு கணித்தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப மாநாடு முன்னோட்டம் 2024:

KIND ENOUGH:

ACROSTIC SPEECH:

KIND:

Know Into Natural Direction
Keen Intuitive New Dedication
Keep It Notional Development
Keynote Ideas Naming Decorum.

REGARDS:

Regular Energy Growth Application Relates Doing Systems

Ready Engagement Gears Attitude Rolling Direct Series

Rightly Equipped Graduation Adding Response Duty Sequentially

Rays Eyelid Grades Are Rotational Due Supplement.

தகவலமை:

தரவுகளில் கற்றலை வடிவமைக்கும் லட்சியம்

தரவுகளால் நிறைவு  செய்யும்.

பன்னாட்டுக் கணித்தமிழ்த் தகவல் தொழில்நுட்ப மாநாடு 2024 (ICICIT 2024) கோப்புகளின் முக்கிய அமைப்பு, புலமைசார் ஆவணங்களில், துறைகளில் விரிந்திருக்கும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வழங்குவதன் மூலம் எளிதாக்கப்படுகிறது. தரம் மற்றும் பொருத்தத்திற்காக ஆழ்ந்து பரிசோதிக்கப்பட்ட இந்த ஆவணங்கள் மாநாட்டு அமர்வுகளை வழங்குபவர்கள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்கள் மத்தியில் உறுதியான உரையாடல்களை வளர்க்கின்றன, வளர்ந்து வரும் போக்குகள் மற்றும் தமிழ் கணினியில் சவால்களை எதிர்கொள்கின்றன.

பங்களிப்போர்கள்  ஆவணங்களின் பட்டியல்:

பன்னாட்டுக் கணித்தமிழ்த் தகவல் தொழில்நுட்ப மாநாடு 2024 (ICICIT 2024) கோப்புகளின் முக்கிய அமைப்பு, புலமைசார் ஆவணங்களில், துறைகளில் விரிந்திருக்கும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வழங்குவதன் மூலம் எளிதாக்கப்படுகிறது. தரம் மற்றும் பொருத்தத்திற்காக ஆழ்ந்து பரிசோதிக்கப்பட்ட இந்த ஆவணங்கள் மாநாட்டு அமர்வுகளை வழங்குபவர்கள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்கள் மத்தியில் உறுதியான உரையாடல்களை வளர்க்கின்றன, வளர்ந்து வரும் போக்குகள் மற்றும் தமிழ் கணினியில் சவால்களை எதிர்கொள்கின்றன.

பங்களிப்போர்  ஆவணங்களின் பட்டியல்: தமிழாக்கம்:

1. இயல் அமை : தங்கவேலு சின்னசாமி
பதிவர்,
செயல் மன்றம்

2. Dr. Kanimozhi தமிழில் சைகை அடிப்படையிலான நரம்பியல் ஆய்வுக்கான (SIGNET SUPERIOR INTELLIGENCE)

3. Dr. Vasantakumari, M., தமிழ் மொழி சமூகத்திற்கான திறமையான இணைய தேடுபொறியை எளிதாக்குதல்:

4. Dr. Prema கணினி மொழி பெயர்ப்பில் முன்னேற்றங்கள் தமிழ் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு நோக்கு Dr. Kanimozhi , Dr. Prema, S and Dr. Vasanthakumari, M.

5. Drs. K. Parameswari, Nagaraju, V and Nisha Irene. உருபன், சொல்லின் இலக்கணக்கூறு (Morpheme) அடிப்படையிலான சொல் தரவாக்கல், சொல்லாக்கல் (Tokenization) மூலம் தமிழ்-தெலுங்கு நரம்பியல் இயந்திர மொழிபெயர்ப்பை மேம்படுத்துதல் –

6 . Drs. K. Parameswari, Nagaraju, V and Nisha Irena தமிழுக்கான மின்னியல் விசைமாற்றமைவு (Transformer) அடிப்படையிலான கூடுகை (Contemplate) கூறாக்குநர்

7. Siddharth Krishna Kumar &Madhavaraj, A சொல்லாக்கல் (Tokenization), பயிற்சி மற்றும் சிறந்த-சரிப்படுத்தும் உத்திகள் மொழி மாதிரிகள் தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு உரை மொழிபெயர்ப்பு பணி

8. M. Arunmozhi, Syam Mohan, E. ; Sunitha, R; Dhanalakshmi V and Pajanivelou,K தமிழில் திரைப்படங்களின் இயல்பு அடிப்படையிலான உணர்வு பகுப்பாய்வு மறுபார்வை- டிக்டாக் (MADTRAS-TikTok video from Madison (@madtras) தரவுத்தொகுப்புடன் (PERT) செயல்திறன் பற்றிய ஆய்வு.

9. S. Prabavathi கூகுள் உருப்பெருக்காடி (LENS) காட்சி தேடல் மற்றும் படக்காட்சி மூலம் சொற்களின் மொழிபெயர்ப்பு.

10. Dr.Suja Suyambu இயந்திர மொழி பெயர்ப்பு சிக்கல்கள் தமிழ்ச் செவ்வியலக்கப் பரவலாக்கத்தை முன் வைத்து

11. M.Kasthuri ChatGpt 4 : படைப்பாக்க சிந்தனை

12. Abhinaya Mahendran & Deepthi Mave. தமிழுக்கான தற்போதைய தரவுத்தொகுப்புகளை ஆய்வு செய்யும் முயற்சி

13. பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் மெய் மயக்கத்தில் பாங்கு Ramprasanth Venkatakrishnan and L Balasundararaman L B.

14. செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் தமிழ் படைப்பாக்கம் Nithish Senthur, M

15. தமிழ்நாடு பல்கலைக்கழகங்களால் தமிழ் மொழியில் ஷோத்கங்காவிற்கு மின்னணு ஆய்வறிக்கைகள் மற்றும் ஆய்வு கட்டுரைகளின் பங்களிப்புகள் ஓர் ஆய்வு.

16. Lakshmi Vairamani & Natarajan LV இணையத்தில் தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சி –

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்